Anmälan till utbildning

Grattis! Du har just tagit första steget mot att bli fallskärmshoppare! 
 

Du måste vara minst 15 år för att gå en kurs, är du under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. För att hoppa fallskärm behöver du ett läkarintyg på att du är fullt frisk och ha en maxvikt på 100 kg. Normal grundfysik räcker gott och glasögon är inget hinder. Vi ordnar med en läkare som gör undersökningen, men om ni själva vill lösa detta så går det bra.

 

 

Intresseanmälan

Börja med att skicka en intresseanmälan så får du reda på om det finns platser kvar på utbildningarna.

Maila till elev@frifall.nu och skriv följande:
1. För- och efternamn:
2. Personnummer:
3. Adress och postadress:
4. E-postadress:
5. Telefonnummer:
6. Vilket utbildningstillfälle ni vill gå: (se utbildningsdatum)

OBS! Du är inte anmäld till någon utbildning förrän du har betalat anmälningsavgiften.
 

Priser

Del 1, Teori + 3 hopp: 7 900 kr (inkl. anmälningsavgift på 2 000 kr)
Del 2, 13 återstående hopp: 7 000 kr
Hela utbildningen, Del 1 + Del 2: 14 900 kr

För att anmäla dig till en utbildning gör du följande:

A. Betala in anmälningsavgiften på 2 000 kr för att reservera din plats. 

Alla avgifter kan betalas på två sätt:
 - Swisha till nummer 123 417 04 03
 - Plusgiro 124512-5

Mottagare är Smålands Fallskärmsklubb. Märk betalningen med Kurs och ditt personnummer: "Kurs XXXXXX-YYYY"
Du kan även betala in avgiften för hela Del 1 (7 900 kr inkl. anmälningsavgift) eller hela utbildningen (14 900 kr inkl. anmälningsavgift) direkt.
Anmälningsavgiften på 2 000 kr återbetalas inte vid avhopp.

B. Skicka sedan ett e-post till kassor@frifall.nu med en kopia till elev@frifall.nu med följande information:

1. För- och efternamn:
2. Personnummer:
3. Adress och postadress:
4. E-postadress:
5. Telefonnummer:
6. Utbildningstillfälle (april/juli):
7. Betalningssätt (swish/plusgiro):
8. Hur mycket man har betalat:
9. Närmast anhörig (namn/telefon/relation):

Viktigt att veta!

Detta ingår i det utbildningspaket du köper:
- Boken "Hoppa fallskärm"
- Teoriutbildning under fyra dagar
- 16 hopp inklusive nödvändig utrustning
- Instruktörer som hjälper till inför/under varje hopp
- Medlemsavgift i Smålands fallskärmsklubb
- Medlemsavgift i Svenska fallskärmsförbundet
- Genom förbundet ingår även en försäkring: http://sff.se/index.php/fakta-for-hoppare/forsakring.


OBS! Efter varje påbörjad del betalas pengarna inte tillbaka. Underkända hopp som måste göras om och nödvändiga repetitionshopp efter längre uppehåll (t.ex. vinter) ingår inte i kursavgiften.