Miljö

Fallskärmshoppning ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan. Klubben driver ett systematisk, långsiktigt och förebyggande miljöarbete och söker ständigt förbättringar för att minska miljörisker och för att minska ljudbilden. Miljöarbetet följer minst gällande lagar och föreskrifter. Klubbens medlemmar ska känna till miljöprogrammet och följa det.

På klubben källsorterar vi allt avfall och varje hopp vi gör klimatkompenseras via Tricorona. Läs mer nedan.

Smålands Fallskärmsklubbs Miljöpolicy.pdf
Riksidrottsförbundets Klimat- och miljöpolicy.pdf

Länk till Ljungby Kommun, Bo, bygga och miljö

Om du har några frågor eller förslag som gäller miljöarbetet, kontakta Mile Bezbradica på miljo(a)frifall.nu.

 

Klimatkompensering

Under 2014 klimatkompenserades alla tandem- och elevhopp som genomfördes i Smålands Fallskärmsklubb! År 2015 förbättrar vi oss ytterligare och klimatkompenserar alla hopp som utförs i vår regi. Hos oss kan du alltså njuta av att ditt fallskärmshopp är 100% klimatkompenserat!
 

Vad är klimatkompensering?

Att klimatkompensera fallskärmshopp är ett sätt att ta ansvar för de utsläpp som hoppningen genererar och på så sätt bidra till en hållbar framtid. Klimatkompensering görs hos företaget Tricorona (www.tricorona.se). Tricorona tillhandahåller en typ av klimatkompensation som heter Clean DevelopmentMechanism (CDM) vilket regleras av FN och Kyotoavtalet. Systemet innebär att man möjliggör projekt inom förnybar energi eller energieffektivisering i utvecklingsländer som annars inte hade ägt rum. FN-certifierad klimatkompensation förhindrar inte bara utsläpp av växthusgaser utan ger bevisad klimatnytta, bidrar till tekniköverföring, infrastrukturförbättringar och hållbar utveckling i U-länder.
  

Genrerat CO2utsläpp

Ett genomsnittsfallskärmshopp genererar ca 15 kg CO2. Detta är att jämföra med att köra 65 mil i en fullsatt miljöbil som släpper ut max 119 g CO2/km. 65 mil motsvarar t.ex. sträckan Stockholm-Umeå. 10 hopp generar således lika mycket CO2 som att köra 650 mil, vilket är sträckan mellan Stockholm-Peking fågelvägen. 100 hopp motsvarar 6500 mil - mer än 1,5 varv runt jorden.
 

Uträkningsmodell

Schablonpriset för att klimatkompensera ett fallskärmshopp har räknats ut med hjälp av flygstatistisk från 9 av Sveriges fallskärmsklubbar. Dessa klubbar svarade på en allmän förfrågan som gick ut till alla klubbar. Ett snittutsläpp av koldioxid per hopp togs fram genom att beräkna det totala utsläppet från en full lift (ilastning, taxning, flygtid upp och ner igen samt landning), detta delades sedan med det antal hoppare som en full lift tar.

En liter Jet A1 genererar enligt NTM (Nätverket för Transporter och Miljön) 2,6 kilo CO2. Kolvmotorbränsle genererar ca 2,37 kg CO2. Dessa siffror ligger till grund för att vi likställde 100LL med Jet A1 vad gäller CO2-utsläpp, vilket även förenklar för beräkningen. Vartefter andra bränslen tillkommer i verksamheten kommer data för dessa bränslen att inkorporeras i modellen.

Ett fallskärmshopp i Sverige släpper ut olika mycket koldioxid beroende på i vilken klubb hoppet utförs. Detta beror på klubbarnas olika förutsättningar; flygplanstyp, flygeffektivitet osv. För att få ett snittutsläpp som speglar verkligheten viktades klubbarnas totala antal hopp per år in i beräkningen. Mindre klubbar tenderar att ha högre koldioxidutsläpp per hopp men genomför mindre totalt antal hopp per år och därmed kan inte dessa utsläppssiffror likställas med utsläppssiffror från större klubbar (som tenderar att kunna hålla nere utsläppen mer pga. av bättre förutsättningar och även gör fler hopp per år).

Det resulterade i att varje hopp miljökompenseras med 4 kr till Tricorona.