Prishöjning för tandemhopp

juni 22, 2022

På grund av kraftigt stigande bränslepriser måste vi höja priset på tandemhopp på Feringe från och med den 18 juli 2022. 

De som har bokat sina hopp fram till den 18 juli kommer fortfarande att betala det gamla priset.

De som bokar efter den 18 juli kommer att betala det nya priset.

Priset höjs med 400 kr till 3395 kr.

 

Styrelsen i Smålands Fallskärmklubb